اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف

اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف

SHARIF NEUROSCIENCE SYMPOSIUM

اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.


 

 

 

محورهای همایش

نوروساینس سیستم

نوروساینس محاسباتی

پردازش سیگنال های مغزی

تصویر برداری از سیستم های عصبی 

هوش زیستی و هوش عصبی 

رابط مغز و رایانه 

بینایی انسان وماشین

شبکه های عصبی