اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف، اسفند ماه 97

اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف

SHARIF NEUROSCIENCE SYMPOSIUM

پوستر اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف

اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.


 

 

 

محورهای همایش

نوروساینس سیستم

نوروساینس محاسباتی

پردازش سیگنال های مغزی

تصویر برداری از سیستم های عصبی 

هوش زیستی و هوش عصبی 

رابط مغز و رایانه 

بینایی انسان وماشین

شبکه های عصبی