اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها، مهر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها

1st National Confernce on Society,Natural Resources,Water and Environment.Challenges and Solutions

پوستر اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تهران،انجمن جامعه شناسی ایرانانجمن جامعه‌شناسي ايران و دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.