دومین همایش ملی روان شناسی صنعتی و سازمانی با محوریت سلامت روان، آذر ماه ۱۴۰۲

دومین همایش ملی روان شناسی صنعتی و سازمانی با محوریت سلامت روان

The second national industrial and organizational psychology conference with mental health center

پوستر دومین همایش ملی روان شناسی صنعتی و سازمانی با محوریت سلامت روان

دومین همایش ملی روان شناسی صنعتی و سازمانی با محوریت سلامت روان در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان شناسی صنعتی و سازمانی با محوریت سلامت روان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی روان شناسی صنعتی و سازمانی با محوریت سلامت روان