اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مهر ماه ۱۳۸۹

اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

1st student national congress on Social determinants of health

پوستر اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت