دومین همایش ملی شهر سالم، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

دومین همایش ملی شهر سالم

The second national conference of healthy city

پوستر دومین همایش ملی شهر سالم

دومین همایش ملی شهر سالم در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه حکیم سبزواری، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی شهر سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی شهر سالم