دومین کنفرانس ملی جغرافیا، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی جغرافیا

پوستر دومین کنفرانس ملی جغرافیا

دومین کنفرانس ملی جغرافیا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی جغرافیا مراجعه فرمایید.