چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی، اسفند ماه 97

چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی

The 4th National Conference on the Application of Sport Sciences in the Development of Physical Education and Sport Championship

پوستر چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی

چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مبارکه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی مراجعه فرمایید.


چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

 

محورهای همایش:

  • مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
  • فیزیولوژی ورزشی
  • روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی
  • بیومکانیک ورزشی
  • حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

 مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی