همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

Seminar on Modern Methods of Schools Management in the Third Millennium

همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم