اولین جشنواره طب ایرانی (طب سینوی)، شهریور ماه ۱۳۹۷

اولین جشنواره طب ایرانی (طب سینوی)

First festival of Iranian medicine (synovial medicine)

پوستر اولین جشنواره طب ایرانی (طب سینوی)

اولین جشنواره طب ایرانی (طب سینوی) در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان،دانشگاه علوم پزشكي همدان در شهر همدان برگزار گردید.