کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان، خرداد ماه ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان

International Conference on New Studies in Management and Entrepreneurship in Iran and Tajikistan

پوستر کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان

کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی موسسه فرهنگی-هنری بسته نگار سپاهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان