اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، خرداد ماه ۱۳۷۸

اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

1st Students Mining Engineering Conference

اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۷۸ توسط دانشگاه تهران،دانشكده فني دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن