همایش کتابخانه های تخصصی، اسفند ماه 96

همایش کتابخانه های تخصصی

Specialized Libraries Conference

پوستر همایش کتابخانه های تخصصی

همایش کتابخانه های تخصصی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط انجمن و اطلاع رسانی شاخه خوزستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

1. ضرورت ایجاد تحول در نگرش‌های مدیریتی در کتابخانه‌های تخصصی در هزاره سوم
2. صلاحیت‌ها و مهارت‌های مورد نیاز کتابداران کتابخانه‌های تخصصی در عصر دیجیتال
3. مدیریت دانش در کتابخانه‌های تخصصی
4. معرفی و شیوه‌های کاربرد فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه‌های تخصصی
5. نقش کتابخانه‌های تخصصی در فرایند اجرای مدیریت دانش سازمان
6. کارکردها و نقش‌های جدید کتابخانه‌های تخصصی در سازمان‌ها
7. شناسایی و بکارگیری رویکردهای نوین استانداردسازی و سازماندهی اسناد و مدارک در کتابخانه‌های تخصصی
8. بازاریابی در کتابخانه‌های تخصصی
9. همکاری و اشتراک دانش در کتابخانه‌های تخصصی
11. نقش کتابخانه‌های تخصصی در دستیابی به اهداف سازمان
12. ویژگی‌ها، امکانات و تجهیزات ساختمان کتابخانه‌های تخصصی در شرایط و فضای جاری
13. چالش‌های پیش روی کتابخانه‌های تخصصی
14. انگیزش و تعلق حرفه ای در کتابداران کتابخانه‌های تخصصی
15. منزلت سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های تخصصی
16. رویکرد استراتژیک به جایگاه کتابخانه‌های تخصصی در سازمان