سمینار توسعه بیمه های زندگی، شهریور ماه 97

سمینار توسعه بیمه های زندگی

Seminar of Life Insurance Development

پوستر سمینار توسعه بیمه های زندگی

سمینار توسعه بیمه های زندگی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده بیمه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار توسعه بیمه های زندگی مراجعه فرمایید.


محورهای علمی سمینار توسعه بیمه های زندگی:


   وضعیت موجود 
   - مقایسه وضعیت حال و گذشته صنعت بیمه زندگی 
   -‌ چالش‌های ساختاری صنعت بیمه زندگی 
      - بازاریابی و شبکه فروش
      - سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه زندگی
      - ابعاد مقرراتی بیمه‌های زندگی
      - ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی توسعه بیمه‌های زندگی 

   نیازسنجی و مطالعه بازار
   -‌ تجربیات بین‌المللی در زمینه توسعه بیمه‌های زندگی
   - شناسایی ریسک‌های وابسته به محصولات بیمه زندگی 
   -‌ فناوری اطلاعات و ابزارهای موجود برای توسعه بیمه‌های زندگی
   -‌ محصولات جایگزین یا مکمل محصولات بیمه زندگی 
   -‌ تغییرات جمعیتی و بیمه‌های زندگی 

   وضعیت مطلوب و راهکار 
   - متنوع‌سازی سبد محصولات بیمه زندگی 
   - مبانی جدید تشکیل سرمایه (نظیر طلا، سهام، ...) در بیمه‎های زندگی 
   - مشوق‌ها و امتیازات برای پوشش‌های بیمه زندگی 
   -‌ نقش دولت، نهاد ناظر و سایر نهادها در توسعه بیمه‌های زندگی مقالات پذیرش شده در سمینار توسعه بیمه های زندگی