همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها

Conference on Special Libraries: Issues, Opportunities and Approaches

پوستر همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها

همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،انجمن كتابداري و اطلاع رساني خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها