همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها

همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها

Conference on Special Libraries: Issues, Opportunities and Approaches

پوستر همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها

همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان،اسفند ماه ۹۶ اهواز میزبان همایش کتابخانه های تخصصیبرای اساتید، کتابداران و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی خواهد بود.

 

محورهای این همایش:
۱-    ضرورت ایجاد تحول در نگرشهای مدیریتی در کتابخانه های تخصصی در هزاره سوم
۲-    صلاحیت­ها و مهارت­های مورد نیاز کتابداران کتابخانه های تخصصی در عصر دیجیتال
۳-    مدیریت دانش در کتابخانه های تخصصی
۴-    معرفی و شیوه های کاربرد فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های تخصصی
۵-    نقش کتابخانه های تخصصی در فرایند اجرای مدیریت دانش سازمان
۶-    کارکردها و نقش های جدید کتابخانه های تخصصی در سازمانها
۷-    شناسایی و بکارگیری رویکردهای نوین استانداردسازی و سازماندهی اسناد و مدارک در کتابخانه های تخصصی
۸-    بازاریابی در کتابخانه های تخصصی
۹-     همکاری و اشتراک دانش در کتابخانه های تخصصی
۱۰-    نقش کتابخانه های تخصصی در دستیابی به اهداف سازمان
۱۱-    ویژگیها، امکانات و تجهیزات ساختمان کتابخانه های تخصصی در شرایط و فضای جاری
۱۲-    چالش های پیش روی کتابخانه های تخصصی
۱۳-   انگیزش و تعلق حرفه ای در کتابداران کتابخانه های تخصصی
۱۴-   منزلت سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های تخصصی
۱۵-   رویکرد استراتژیک به جایگاه کتابخانه های تخصصی در سازمان
۱۶-   مسائل، رویکردها و فرصت ها در کتابخانه های تخصصی استان خوزستان

 مقالات پذیرش شده در همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها