دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن، اردیبهشت ماه ۱۳۷۶

دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

2nd Seminar on Landslide and Their Hazard Reduction in Iran

دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۶ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن