کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم اجتماعی و حقوق اسلامی، آذر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم اجتماعی و حقوق اسلامی

پوستر کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم اجتماعی و حقوق اسلامی

کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم اجتماعی و حقوق اسلامی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه دانش گستر سالار كيا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم اجتماعی و حقوق اسلامی مراجعه فرمایید.