اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران

The first conference of the Salt Lake Crisis and the Phenomenon of Dust in the Central Basin of Iran

پوستر اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران

اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه قم، در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران