پانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی، بهمن ماه ۱۳۹۶

پانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی

15th national student seminar on knowledge and well-being

پوستر پانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی

پانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید.