اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب، آبان ماه ۱۳۸۵

اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

The First International Congress Lean Six Sigma

اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۵ توسط ،موسسه مطالعات و توسعه دانش كيفيت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب مراجعه فرمایید.