کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز، آذر ماه ۱۳۹۷

کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز

Shiraz International Surgical oncology Congress

پوستر کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز

کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،بخش جراحي سرطان و مركز تحقيقات بيماريهاي پستان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز