چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب، آبان ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

the 4th internation congress on holy prophet mohammads tradition(sireye nabavi)in medicine

پوستر چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.