چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب، آبان ماه 98

چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

the 4th internation congress on holy prophet mohammads tradition(sireye nabavi)in medicine

پوستر چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


محورهای همایش چهارم سیره نبوی (ص) در طب

حیطه اول: جایزه سیره نبوی (ص) در طب: یادمان حضرت آیت الله حائری شیرازی (ره)

دبیرخانه چهارمین همایش سیره نبوی (ص) در طب در نظر دارد از بین مقالات، طرح ها و برنامه هایی که در قالب مقاله کامل توسط دانشگاهیان و حوزویان محترم به این دبیرخانه ارسال می گردد با توجه به شرایط زیر نسبت به اهدای اولین جایزه یادمان حضرت آیت الله حائری شیرازی(ره) اقدام نماید. از علاقه مندان دعوت می گردد تا آثار خود را در چارچوب پذیرش آثار که در سایت همایش اعلام می گردد تهیه و جهت داوری ارسال نمایند:

●                   پیشنهاد طرح های «اجرایی و عملیاتی» در جهت تحقق سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در علوم پزشکی

●                   مقالات نقد و بررسی جایگاه و کاربرد علوم انسانی در علوم تجربی و پیشرفت های تکنولوژیکی

●                   طراحی عملیاتی رشتههای جدید و مطالعات بین رشته ای (علوم انسانی و علوم تجربی)

●                   طرح های «کاربردی اجرا شده» در جهت افزایش دانش و ارتقای نگرش فعّالین حوزه های مختلف علوم تجربی نسبت به علوم انسانی با رویکرد اسلامی

●                   «طرح ها و برنامه های اجرا شده و خلّاقانه» در جهت تعمیق مبانی اسلامی و اصول دین در دانش آموزان و دانشجویان به صورت کاربردی

●                   تحلیل، نقد و بررسی فلسفه کارکردی نظام سلامت

●                   تبیین فلسفی نظام سلامت کارآمد با استفاده از نظر فلاسفه اسلامی

●                   ارائه برنامه های عملیاتی کلان با هدف تحقق سبک زندگی متعالی بر اساس آموزه های اسلامی

 

 

پس از انجام مراحل داوری، به طرح های برگزیده در یکی از سه قالب زیر جوایزی اهدا خواهد شد.

✓                  برگزیده دانشگاهی

✓                  برگزیده حوزوی

✓                  برگزیده جوان (دانشگاهی و/یا حوزوی)

به استحضار فرهیختگان گرامی می رساند، دبیرخانه چهارمین کنگره سیره نبوی(ص) در طب در نظر دارد در صورت عدم کفایت طرح های ارسالی، فعّالانه از بین نخبگان و فرهیختگان کشوری که شرایط دریافت جوایز این بخش را دارند، اقدام به معرفی افراد برجسته نماید.

 

حیطه دوم: محورهای مورد نظر همایش جهت ارسال خلاصه مقالات و مقالات کامل

محورهای چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی(ص) در طب

کلیات سلامت و بیماری از منظر سیره نبوی(ص)

مفهوم شناسی سلامت از منظر سیره نبوی (ص)

سلامت و زندگی سالم از منظر سیره نبوی(ص) (سبک زندگی اسلامی)

تعامل روح و جسم در سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

سلامت جسمی، روحی و روانی از منظر سیره نبوی(ص)

بیماری های جسمی، روحی و روانی از منظر سیره نبوی(ص)

جایگاه طبابت از منظر سیره نبوی(ص)

مفهوم و مصداق شناسی طب متعالیه

فضیلت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم از منظر سیره نبوی(ص)

نقد، بررسی و مقایسه نظام های سلامت مرسوم

کلیات معرفت نفس و حکمت در طب و طبابت از منظر سیره نبوی(ص)

رهیافت ها و کارکرد دین در اصول طبابت و مهارت های بالینی

سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)

سلامت و امنیت در ابعاد مختلف آن (فردی، اجتماعی و ...)

جامعۀ سالم از منظر سیره نبوی(ص)

سلامت خانواده و سلامت جامعه از منظر سیره نبوی(ص)

سلامت و مدرسه از منظر سیره نبوی(ص)

سلامت و آموزش عالی از منظر سیره نبوی(ص)

دینداری سالم و سلامت اجتماعی از منظر سیره نبوی(ص)

مفهوم شناسی عدالت در نظام سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

نقد و بررسی چالش های فقهی و حقوقی جدید در نظام سلامت

مفهوم شناسی کرامت در نظام سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

سلامت و ارتباط سالم از منظر سیره نبوی(ص)

ارتباط متقابل پزشک و بیمار از منظر سیره نبوی(ص)

ارتباط متقابل پزشک و همکاران از منظر سیره نبوی(ص)

حمایت معنوی در بالین از منظر سیره نبوی(ص)

وظایف متقابل پزشک/کادر بهداشت و درمان با حکومت از منظر سیره نبوی(ص)

تعاون گروهی (تیمی) در عرصه سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

اصول حفظ و ارتقای سلامت و درمان از منظر سیره نبوی(ص)

کلیات و تبیین قواعد و اصول حفظ سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

کلیات و تبیین مفهوم بهداشت از منظر سیره نبوی(ص)

جایگاه دعا و توسل در سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

کلیات و تبیین مفهوم پرستاری از منظر سیره نبوی(ص)

کلیات و تبیین مفهوم تغذیه از منظر سیره نبوی(ص)

مفهوم و مصداق شناسی روانشناسی اسلامی از منظر سیره نبوی(ص)

مفهوم شناسی علوم نوین و کارکرد آن در سلامت از منظر دین (رهیافت ها و کارکرد دین در ایجاد، گسترش و توسعه علوم نوین پزشکی؛ علوم شناختی و ...)

نقد و بررسی روش های پایش و ارزیابی نظام سلامت

سنت وقف و امور خیریه در سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

آموزش و تربیت افراد متخصص حوزه سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

اخلاق و ادب در طب، طبابت و نظام سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

الگو و تربیت در نظام سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

آداب تعلیم و تعلّم (استاد و دانشجو) از منظر سیره نبوی(ص)

ویژگی های حرفه مندان و دانشجویان سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

نقد و بررسی ویژگی های فردی، اجتماعی و ... حرفه مندان سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

رهیافت ها و کارکرد سیره نبوی(ص) در گسترش، توسعه و آموزش علوم پایه پزشکی

رویکرد روشمند علمی به احادیث طبی

تحلیل روش مند احادیث طبی معتبر

متن شناسی و سند شناسی احادیث طبی

تحلیل تاریخ و تمدن اسلام و ایران در طب

شناخت شناسی تاریخ طب و طبابت در اسلام و قلمروهای اسلامی

تمدن اسلام و ایران و اشاعه و پیشبرد علوم پزشکی

نقد و بررسی جایگاه و نقش علوم پزشکی در دوران تمدن اسلام و ایران

مفهوم شناسی نقش دانشگاه و مراکز آموزشی در سلامت در تاریخ تمدن اسلامی

شناخت شناسی دارو و داروسازی در تاریخ تمدن اسلامی

شناخت شناسی دارالشفاء و بیمارستان در تاریخ تمدن اسلامیa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حیطه سوم- طرح ها و برنامه های «اجرایی و عملیاتی در حوزه سلامت» در جهت تحقق سند 50 ساله الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و گام دوم انقلاب اسلامی

علاقه مندان به شرکت در این بخش از کنگره می توانند طرح ها و برنامه های پیشنهادی و خلّاقانه خود را که در جهت تحقق هر یک از مفاد سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت وگام دوم انقلاب اسلامی در حوزه سلامت (به مفهوم کلی و عام آن)، تهیه نموده اند و به مرحله اجرا رسیده یا برای اجرا آماده شده است در قالب هایی همچون گزارش اجرا، پیشنهاد برنامه ها و طرح های اجرایی جدید، نقد و پیشنهاد جهت اصلاح برنامه های و طرح های جاری و ... به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

در این راستا برخی از محورها و موضوعات سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که می تواند موضوع این گونه پژوهش ها باشد به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

●                   گسترش آموزه های اخلاق اسلامی و هنجارهای مدنی و تبلیغ عملی دین در نظام سلامت

●                   تربیت نیروی انسانی توانمند، خلاق، مسئولیت پذیر و دارای روحیه مشارکت جمعی با تأکید بر فرهنگ جهادی در نظام سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

●                   سبک زندگی اسلامی و ارتباط آن با سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

●                   تقویت و گسترش تولیدات علمی اصیل، بومی و مفید در علوم سلامت با بهره گیری از مبانی و منابع اسلامی و دستاوردهای بشری

●                   توسعه علوم بین رشته ای در ارتباط با سلامت

●                   نقش نظام سلامت در تعالی خانواده با رویکرد دینی اصیل

●                   توسعه سلامت در ابعاد گوناگون آن از منظر سیره نبوی(ص)

●                   تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم و ارتقای آن

●                   عدالت و سلامت از منظر سیره نبوی(ص)

●                   نظام سلامت و حفظ و تقویت مردم سالاری دینی، مشارکت مردمی، عدالت و ثبات سیاسی

●                   نظام سلامت و تقویت رفتار آزاد اندیشانه به منظور ارزیابی و نقد علمی از منظر سیره نبوی(ص)

 

راهنما:

- خط اول از متن ارسالی باید در بر گیرندۀ حداقل یکی از عناوین فوق، منطبق با سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باشد که ادامۀ متن در جهت توصیف آن تهیه شده است

- اولویت در انتخاب طرح های برگزیده با طرح هایی است که اجرایی و عملیاتی بوده و حداقل یک بار در ارتباط با گروه مخاطبان اجرا شده باشد.

- طرح های ارسالی می تواند در ارتباط با حیطه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و ... تهیه گردد.

- لازم است در طرح هایی که توسط دانشجویان ارائه می گردد، حداقل نام یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، به عنوان استاد راهنما یا مشاور قید گردد.

- گزارش «طرح های اجرا شده» باید تا حد امکان مشتمل بر جزئیات باشد که از آن جمله می توان به هدف کلی، اهداف اختصاصی، هدف کاربردی، مهمترین سؤالاتی که برنامۀ اجرا شده به آن پاسخ داده است، مجریان و همکاران طرح، مکان اجرا، روش و شیوه اجرا، شیوه ارزشیابی و نتایج آماری ارزشیابی، برآورد واقعی از نتایج حاصل شده، نقاط ضعف و قوت اجرای برنامه، ملاحظات مربوط به تکرار آن، مخاطبان برنامه، امکانات بکار گرفته شده، منافع برنامه نسبت به برنامه های جاری و ... باشد. این موارد در برنامه ها و طرح های پیشنهادی نیز باید با حداکثر جزئیات ذکر گردد.

- به سه طرح برتر اجرایی پس از داوری و امتیاز دهی به رسم یادبود هدایایی از طرف دبیرخانه کنگره تقدیم می گردد.

 

حیطه چهارم: کارگاه های آموزشی و پژوهشی با موضوع نقد و ارائه دیدگاه در ارتباط با پیوند حوزه و دانشگاه،

علوم بین رشته ای، نقد و بررسی برنامه های عملیاتی در جهت تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و گام دوم انقلاب در دانشگاه

دبیرخانه چهارمین کنگره سیره نبوی در طب با هدف توانمند سازی دانشگاهیان و حوزویان و شناخت پتانسیل های دانشگاهی و حوزوی در راستای تحکیم پیوند حوزه و دانشگاه در حوزه های پژوهشی، آموزشی، مدیریتی و ... در قالب برنامه های عملیاتی و معرفی نظریه های جدید مرتبط با حوزه و دانشگاه و معرفی آثار برتر در جهت تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه های بارش افکار، نقد و بررسی و ارائه اثر می نماید. آثار ارائه شده در این بخش آثار برگزیده مربوط به پنجمین بخش از کنگره می باشد که پتانسیل ارائه در قالب کارگاه را دارند.

علاقه مندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایید.

 

برخی از عناوین پیشنهادی جهت ارسال اثر در این بخش به شرح ذیل اعلام می گردد:

معرفی روش شناسی های علمی پژوهشی جهت انجام پژوهش های مشترک حوزه و دانشگاه

معرفی موضوعات جدید و پتانسیل های پژوهشی جهت انجام پژوهش های مشترک حوزه و دانشگاه

معرفی موضوعات جدید و پتانسیل های آموزشی و مدیریتی قابل انطباق و استفاده در حوزه و دانشگاه با هدف افزایش بهره وری و کارایی

تبیین جایگاه و نقش دانشجویان و طلّاب و چگونگی انجام طرح های مشترک بین دانشگاه و حوزه

- ارائه طرح های اجرایی و عملیاتی ارائه شده به دبیرخانه در جهت تحقق سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و نقد و بررسی آنها

-مفهوم شناسی مراقبت معنوی در بالین بیمار به عنوان برنامه عملیاتی مشترک بین دانشگاه و حوزه

 

 

حیطه پنجم: پیوند حوزه و دانشگاه در نظر و عمل؛ چیستی، چرایی، چگونگی

حوزویان و دانشگاهیان علاقه مند به شرکت (ارائه اثر) در این بخش از کنگره می توانند آثار علمی خود را با هدف ارتقای ارتباط و تعامل بین حوزه و دانشگاه به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. هدف از این بخش، برجسته سازی و معرفی پتانسیل های حوزه و دانشگاه در سطوح آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و ... در جهت اهداف سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و گام دوم انقلاب و انجام فعالیت های کاربردی و بنیادی مشترک بین حوزه و دانشگاه است. برخی از مهمترین محورهای این بخش از کنگره به شرح ذیل اعلام می گردد:

- رهیافت ها و کارکرد دین در ایجاد، گسترش و تقویت آموزه های اخلاق اسلامی در آموزش و تربیت حرفه ای فراگیران علوم تجربی

- رهیافت ها و کارکرد دین در همراهی حوزه-دانشگاه همگام با پیشرفت دانش و گسترش تکنیک های تجربی

- چگونگی و شیوه پرورش نیروهای تخصصی حوزوی در پاسخ به مسائل مستحدثه در علوم تجربی و علوم و تکنیک های نوین

- رهیافت ها و کارکرد دین در پاسخ به چالش های فقهی و حقوقی علوم روز و جدید با رویکرد پیشگیرانه و آینده نگر

- رهیافت ها و کارکرد دین در جهت تقویت فضایل اخلاق فردی و اجتماعی در حرفه مندان در قالب برنامه های عملیاتی

- رهیافت ها و کارکرد دین در ممیزی رفتارهای فردی، اجتماعی، حرفه ای، مدیریتی و ... حرفه مندان در قالب برنامه های عملیاتی

- رهیافت ها و کارکرد دین در جهت تعالی در زندگی فردی، اجتماعی، حرفه ای و ... حرفه مندان در قالب برنامه های عملیاتی

 

حیطه ششم: مناسبات مدرسه-دانشگاه؛ شناخت شناسی فرصت ها و تهدیدها در سایه سار دین و و سیره نبوی(ص)

دبیرخانه چهارمین همایش سیره نبوی در طب به منظور تحکیم ارتباطات علمی و مدیریتی دانشگاه و آموزش و پروروش در حوزه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و ... و بهبود مناسبات مربوط به گذار مدرسه-دانشگاه اقدام به پذیرش آثار علمی و برنامه های عملیاتی مدرّسان و فعالین آموزش و پرورش و دانشگاه در قالب (خلاصه) مقالات علمی می نماید. هدف از ارائه این آثار شناخت فرصت ها و تهدیدها و آشنایی و تقویت پتانسیل هایی است که می تواند به بهبود وضعیت و بهره وری تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان با رویکرد دینی کمک نماید و زمینه های مشترک پژوهشی و آموزشی و مدیریتی بین دانشگاه و آموزش و پرورش را ایجاد و تقویت کند.

علاقه مندان به ارسال اثر در این بخش از همایش (چالش ها، طرح ها و برنامه ها، الگوها و ...) می توانند آثار خود را در ارتباط با یکی از عناوین کلی ذیل تهیه و به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند:

- مفهوم شناسی گذار مدرسه-دانشگاه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و ... از منظر سیره نبوی(ص)

- تفاوت های تحصیلی در مدرسه و دانشگاه؛ شناخت شناسی تحصیلی مدرسه و دانشگاه و نقش آن در برنامه های آموزشی و تربیتی از منظر سیره نبوی(ص)

- ضرورت ها و بایسته های آموزشی و پرورشی مدرسه برای دانشگاه از منظر سیره نبوی(ص) و مدیریت پیوسته آن تا فارغ التحصیلی از دانشگاه

- شناخت شناسی ضرورت و چگونگی ارتباط متقابل دانشگاه و مدرسه در جهت تعالی آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و ... از منظر سیره نبوی(ص)

- ویژگی های یک معلّم در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی و ... برای فردا از منظر سیره نبوی(ص)

-آمادگی برای ورود به دانشگاه؛ بایدها و نباید های مرتبط با آموزش و پرورش از منظر سیره نبوی(ص)

 

حیطه هفتم: هنر و سلامت از منظر دین و سیره نبوی(ص)

دبیرخانه چهارمین همایش سیره نبوی(ص) در طب به منظور بهره مندی از ظرفیت هنر در انتقال مفاهیم و مضامین عالی دین در سلامت اقدام به پذیرش آثار هنری علاقه مندان دانشگاهی و حوزوی با موضوعات مرتبط با سیره نبوی(ص) و سلامت می نماید. علاقه مندان می توانند آثار خود را در قالب هایی چون عکس، نقاشی، خطاطی و انواع صنایع دستی جهت داوری و ارائه در نمایشگاهی که به این منظور در زمان برگزاری برپا خواهد شد، ارسال نمایند. آثار ارسالی به صورت امانت بوده و پس از اتمام مراحل داوری و برگزاری نمایشگاه، به صاحبان اثر عودت داده می شود.

راهنما:

-آثار ارسالی باید مرتبط با موضوع فرخوان (سلامت و دین/سیره نبوی (ص) باشند

- آثار ارسالی باید کیفیت قابل قبول داشته باشند و در صورت آسیب پذیر بودن تمهیدات لازم برای حفظ و نگهداری اثر از جانب صاحب اثر اندیشیده شده باشد

- نام صاحب اثر، تاریخ خلق اثر، رشته تحصیلی و توضیحات تخصصی مربوط به آثار باید همراه با آثار ارائه گردد

- آثار ارسالی نباید پیش از این در نمایشگاه یا جشنواره یا ... دیگری نمایش داده شده باشد و باید برای اولین بار خلق شده و بکر و جدید باشند.