کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی، دی ماه ۱۳۸۴

کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

The Conference on Hazards of Sinkholes in Karast Terrains

کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۴ توسط ،شركت سهامي آب منطقه اي غرب در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی