نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم، خرداد ماه ۱۳۹۶

نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم

پوستر نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم

نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم