دومین سمینار عصر اطلاعات با رویکرد فناوریهای نوین، آبان ماه ۱۳۸۹

دومین سمینار عصر اطلاعات با رویکرد فناوریهای نوین

02nd Seminar on Information Era

دومین سمینار عصر اطلاعات با رویکرد فناوریهای نوین در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمینار عصر اطلاعات با رویکرد فناوریهای نوین مراجعه فرمایید.