همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت، خرداد ماه ۱۳۹۸

همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت

International Conference on New Horizons in Sport Sciences and Health

پوستر همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت

همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت