چهارمین همایش ملی میگوی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش ملی میگوی ایران

4th National Shrimp Conference

پوستر چهارمین همایش ملی میگوی ایران

چهارمین همایش ملی میگوی ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده میگوی کشور،موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور - پژوهشكده ميگوي كشور در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی میگوی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی میگوی ایران