همایش منطقه ای بررسی دستاوردهای علمی باستان‌شناسی در خوزستان، اسفند ماه ۱۳۸۹

همایش منطقه ای بررسی دستاوردهای علمی باستان‌شناسی در خوزستان

همایش منطقه ای بررسی دستاوردهای علمی باستان‌شناسی در خوزستان در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر در شهر شوشتر برگزار گردید.