همایش ملی دوسالانه قرآن و عترت از منظر اسلام شناسان ایران و جهان، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش ملی دوسالانه قرآن و عترت از منظر اسلام شناسان ایران و جهان

پوستر همایش ملی دوسالانه قرآن و عترت از منظر اسلام شناسان ایران و جهان

همایش ملی دوسالانه قرآن و عترت از منظر اسلام شناسان ایران و جهان در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس در شهر مهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی دوسالانه قرآن و عترت از منظر اسلام شناسان ایران و جهان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی دوسالانه قرآن و عترت از منظر اسلام شناسان ایران و جهان