سومین همایش کشوری شکاف لب و کام، مهر ماه ۱۳۹۱

سومین همایش کشوری شکاف لب و کام

3rd National Conference of Cleft Lip and Palate

سومین همایش کشوری شکاف لب و کام در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط ،اصفهان ، بيمارستان كودكان امام حسين ( ع ) در شهر اصفهان برگزار گردید.