همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

National Conference on Safety, Health and the Environment

پوستر همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه علمي كاربردي مركز نوبنياد سيرجان در شهر سیرجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست