اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها، خرداد ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها

The first national conference on tourism management and development, challenges and solutions

پوستر اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها