اولین کنفرانس ملی چالشها و راهکارها در بومی سازی نیازهای صنایع و معادن، بهمن ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی چالشها و راهکارها در بومی سازی نیازهای صنایع و معادن

The first national conference on challenges and solutions of localizing needs of industries and mines

پوستر اولین کنفرانس ملی چالشها و راهکارها در بومی سازی نیازهای صنایع و معادن

اولین کنفرانس ملی چالشها و راهکارها در بومی سازی نیازهای صنایع و معادن در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان (سامانه جامع صنعتی شمستا) در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.