همایش علمی شاهنامه و پژوهش‌های آیینی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

همایش علمی شاهنامه و پژوهش‌های آیینی

همایش علمی شاهنامه و پژوهش‌های آیینی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی شاهنامه و پژوهش‌های آیینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی شاهنامه و پژوهش‌های آیینی