همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی

Shahnameh Scientific Conference and Ritual Research

همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی