شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی، آذر ماه ۱۳۹۸

شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی

Shafi

شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی