سیزدهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی، آذر ماه ۱۴۰۲

سیزدهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی

The 13th conference of smart energy networks

پوستر سیزدهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی

سیزدهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ توسط پژوهشگاه نیرو، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی