اولین همایش ملی گوهرشناسی بلورشناسی ایران

اولین همایش ملی گوهرشناسی بلورشناسی ایران

The 1st National Symposiumof Gemology- Crystallography of Iran

پوستر اولین همایش ملی گوهرشناسی بلورشناسی ایران

اولین همایش ملی گوهرشناسی بلورشناسی ایران در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- رشد، خواص فیزیکی و شیمیایی بلورها و گوهرها

- کاربرد روشهای نوین آزمایشگاهی در تشخیص بلورها و گوهرها

- ساختار بلورشناسی و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بلورها و گوهرها

- شناسایی، نحوه تشکیل و اکتشاف بلورها و گوهرها در ایران

- روشهای تحلیل ساختار بلورها و گوهرها

- بلورشناسی و گوهرشناسی صنعتی

- کاربرد درمانی بلورها و گوهرها و پیشینه آن

- سایر زمینه های مرتبط با علوم بلورشناسی و گوهرشناسی