اولین همایش ملی گوهرشناسی بلورشناسی ایران، آذر ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی گوهرشناسی بلورشناسی ایران

The 1st National Symposiumof Gemology- Crystallography of Iran

پوستر اولین همایش ملی گوهرشناسی بلورشناسی ایران

اولین همایش ملی گوهرشناسی بلورشناسی ایران در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.