سومین جشنواره علمی و دومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، آذر ماه 85

سومین جشنواره علمی و دومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

سومین جشنواره علمی و دومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۸۵ توسط موسسه روابط عمومی آرمان برگزار گردید.