سومین جشنواره علمی و دومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، آذر ماه ۱۳۸۵

سومین جشنواره علمی و دومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

The third scientific festival and the second international symposium on public relations

سومین جشنواره علمی و دومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۸۵ توسط ،موسسه روابط عمومي آرمان برگزار گردید.