دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا، آذر ماه 92

دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا

2nd National Food Safety Specialist Congress

پوستر دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا

دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۲ توسط مرکز آموزش - مشاوره و خدمات زنجیره غذا در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

- فن آوری های نوین در ایمنی تولید، بسته بندی، تشخیص و پایش
- تجزیه و تحلیل خطر در چرخه تولید، توزیع و نگهداری غذا
- آلاینده های زیست محیطی غذا
- شیمی و بیوشیمی غذا
- ایمنی غذاهای سنتی، نوین و عملگرا
- سلامت غذا، بیماری ها و بهداشت جامعه
- قوانین و استانداردهای ایمنی غذا و توسعه پایدار
- ایمنی غذا در بحران ها و حوادث