سومین همایش سنگهای ساختمانی، فرصتها و چالشها، خرداد ماه ۱۳۸۸

سومین همایش سنگهای ساختمانی، فرصتها و چالشها

3rd Scientific Forum on Natural Stones Opportunities and Challenges

سومین همایش سنگهای ساختمانی، فرصتها و چالشها در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور واحد مرکز محلات،دانشگاه پيام نور مركز محلات در شهر محلات برگزار گردید.