چهارمین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در بهداشت، علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۳

چهارمین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در بهداشت، علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی ایران

4th national conference on new studies and findings in health, educational sciences, counseling and psychology in Iran

پوستر چهارمین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در بهداشت، علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی ایران

چهارمین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در بهداشت، علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی ایران در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ توسط ،اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابیدانشگاهها و موسسات آموزش عالی در شهر قم برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.