دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران

2th National Conference on New Studies and Findings in the Field of Civil Engineering, Architecture and Urban Planning in Iran

پوستر دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران

دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران