اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی، مرداد ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،شركت بين المللي كوشا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی