اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۶ توسط شرکت بین المللی کوشا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

1.علوم اجتماعی
2.علوم تربیتی
3.علوم انسانی
4.جامعه شناسی
5.جامعه شناسی دینی
6.جزا و جرم شناسی
7.جامعه شناسی ارتباطات
8.مردم شناسی
9.انسان شناسی
10.جمعیت شناسی
11.مددکاری اجتماعی
12.برنامه ریزی رفاه اجتماعی
13.مطالعات راهبردی فرهنگ
14.مدیریت امور فرهنگی
15.سبک زندگی اسلامی
16.آموزش و پرورش
17.فلسفه تعلیم و تربیت
18.برنامه ریزی آموزشی
19.تعلیم و تربیت اسلامی
20.برنامه ریزی درسی
21.تکنولوژی آموزشی
22.آموزش الکترونیک
23.اخلاق اسلامی
24.پژوهش علوم اجتماعی
25.روانشناسی
26.روانشناسی بالینی
27.روانشناسی تربیتی
28.روانشناسی مدیریت
29.روانشناسی اجتماعی
30.روانشناسی جنسیت
31.روانشناسی فرهنگی
32.پژوهش های علوم اجتماعی
33.روش شناسی علوم اجتماعی
34.برنامه ریزی رفاه اجتماعی
35.آسیب شناسی اجتماعی
36.جمعیت شناسی
37.نظریه های جامعه شناسی
38.جامعه شناسی سلامت و پزشکی
39.جامعه شناسی فرهنگی
40.جامعه شناسی سیاسی
41.جامعه شناسی شهری
42.جامعه شناسی تاریخی
43.جامعه شناسی توسعه
44.آموزش و پرورش ابتدایی و پیش دبستانی
45.تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی
46.مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
47.برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
48.برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
49.مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
50.باستان شناسی
51.فلسفه
52.اقتصاد
53.مدیریت
54.روانشناسی عمومی
55.حسابداری
56.تاریخ
57.حقوق بین الملل
58.روانشناسی صنعتی و سازمانیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی