همایش ملی خصوصی سازی در ایران، موانع، مشکلات و راهکارها، دی ماه ۱۳۸۹

همایش ملی خصوصی سازی در ایران، موانع، مشکلات و راهکارها

همایش ملی خصوصی سازی در ایران، موانع، مشکلات و راهکارها در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.