اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو، دی ماه ۱۴۰۱

اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو

The first international congress of science, engineering and new technologies

پوستر اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو

اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو