سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تیر ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

3rd International Conference on Applied Researches in Structural Engineering and Construction Management (secm2019)

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت