اولین همایش سراسری بورس الکترونیک، اسفند ماه ۱۳۸۵

اولین همایش سراسری بورس الکترونیک

1st Seminar on Electronic Bourse

اولین همایش سراسری بورس الکترونیک در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری بورس الکترونیک مراجعه فرمایید.