سومین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو، تیر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

3rd International Conference on Science and Development of Nanotechnology

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

سومین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي با همكاري دانشگاه جرجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو مراجعه فرمایید.