هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب، اردیبهشت ماه 97

هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب

8th national Conference on sleep disorders

پوستر هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب

هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی پزشکی خواب ایران در شهر قرچک برگزار گردید.


محورهای کنگره:

ختلالات خواب در کودکان
اختلالات خواب و فعالیت های شغلی
اختلالات خواب و بیماریهای ریوی
اختلالات خواب و بیماریهای فک و صورت
اختلالات خواب و بیماریهای مغز و اعصاب
اختلالات خواب و بیماریهای روانپزشکی
اختلالات خواب و بیماریهای قلبی و عروقی
اختلالات خواب و بیماریهای گوش و حلق و بینی