هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب

8th national Conference on sleep disorders

پوستر هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب

هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی پزشکی خواب ایرانانجمن علمي پزشكي خواب ايران در شهر قرچک برگزار گردید.