هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب

هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب

8th national Conference on sleep disorders

پوستر هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب

هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی پزشکی خواب ایران در شهر قرچک برگزار گردید.


محورهای کنگره:

ختلالات خواب در کودکان
اختلالات خواب و فعالیت های شغلی
اختلالات خواب و بیماریهای ریوی
اختلالات خواب و بیماریهای فک و صورت
اختلالات خواب و بیماریهای مغز و اعصاب
اختلالات خواب و بیماریهای روانپزشکی
اختلالات خواب و بیماریهای قلبی و عروقی
اختلالات خواب و بیماریهای گوش و حلق و بینی