همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه، آذر ماه ۱۳۹۷

همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه

National Conference on Sustainable Development of Kermanshah Province

پوستر همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه

همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه رازی،دانشگاه رازي در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه